!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Igelboda depå

 

- Måste vi ha en storskalig industri

med dygnet-runt verksamhet

100 meter från Fågelhöjden?


 

Lite kuriosa: 170000 m³ berg ska sprängas bort - det skulle fylla nästan halva Globen, eller Nacka ishall åtta gånger om. Eller varför inte HELA Forum Nacka?

 

Ta del av informationen och delta i diskussionen!


2009-02-10 Vi tänker inte heller upphöra!

Vi som bor på Fågelhöjden, Igelbodaplatån och Sommarvindsvägen upphör inte med att motsätta oss den föreslagna detaljplanen för Igelboda depå. [Läs mer...]

 

2009-02-09 Senaste beskeden om depåförslagen

"detaljplanearbetet med Igelbodadepån upphör inte"...så ta inget för givet. [Läs mer...]

 

2009-02-02 Frågan om markförsäljning till SL bordlagd

Förslaget om en försäljningen av marken till SL är bordlagd av Kommunfullmäktige. Nu ska Nacka kommun utvärdera ett nytt alternativ. [Läs mer...]

 

2009-02-01 Nu snurrar redan borren i Igelboda

I förrgår tog Erik Langby initiativ till att utreda en ny plats för depån. Idag började SL borra för att sätta upp staket i Igelboda runt den plats som det ännu inte fattats något politiskt belsut om att SL har rätt att börja bearbeta. Hur kan det gå till på detta sätt? [Läs mer...]

 

2009-01-27 Nytt depåförslag från kommunen

Brev från kommunstyrelsens ordförande Erik Langby [Läs mer...]

 

2009-01-27 Ljus i mörkret

I går lämnade vi vårt svar på detaljplanen för Igelboda depå. 72 av 79 hushåll har skrivit under på svaret och många har alktivt deltagit i detta arbete. Vi har redan fått en del svar i form av kortare mejl från fullmäktigeledamöter som stöder vår uppfattning men också svar som visar på den illavarslande hållning som vi just påpekar i remissen. [Läs mer...]

 

2009-01-25 Två viktiga möten om Saltsjöbanan och Igelbodadepån

Möte i Saltsjöbadens bibliotek onsdagen 28 januari om Saltsjöbanan och framtiden.

Kommunfullmäktige måndagen den 2 februari  [Läs mer...]

 

2009-01-25 Fågelhöjdens svar till Nacka kommun ang. "Igelboda depå"

Fågelhöjdens samfällighetsförening motsätter sig på de boendes och sakägares vägnar den föreslagna utbyggnaden av Igelboda depå. [Läs mer...]

 

2009-01-18 Mötet om rangerbangården

Kort rapport om möte hemma hos JO Dahlstein. [Läs mer...]

 

2009-01-18 Vem bestämmer?

Vem bestämmer och i vems intresse? [Läs mer...]

 

2009-01-18 Sommarvindsvägens svar ang. rangerbangården

Vi boende inom Sommarvindsvägens samfällighet vill med eftertryck protestera mot byggandet av Igelboda depå.[Läs mer...]

 

2009-01-12 Igelbodaplatåns svar ang. rangerbangården

Detta ärende har behandlats vid Brf. Igelbodaplatåns styrelsesammanträde den 16 december 2008. Vi vill här redovisa våra synpunkter på kommunens senast framlagda planförslag. [Läs mer...]

 

2009-01-09 SvD om rangerbangården

Läs artikel

 

2009-01-08 Upprop om rangerbangården

Blir det ett GOTT NYTT ÅR för Fågelhöjden 2009?

Blir det goda nya år för oss på Fågelhöjden om SLs och Nacka kommuns planer på en rangerbangård kommer att förverkligas? Fågelhöjden, som hittills varit ett lugnt och helt naturomslutet bostadsområde, riskerar nu att få ett av Nackas största industriområden som närmaste granne.
Vill vi det? [Läs mer...]

 

Länkar till Nacka kommuns infosidor:

Detaljplan

Illustrationsplan

Gestaltningsprogram

 

Kontaktpersoner för Fågelhöjdens sakägare och boende:
JO Dahlstein 717 21 04 jo_dahlstein@hotmail.com
Ulrica Kres 717 34 34 ulricakres@hotmail.com
Gunnel Hedman 717 90 18 gunnel.hedman@tele2.se
Staffan Andersson 717 73 78 staffana@telia.com

Dokument

Medborgarförslag_Saltsjöbana.pdf 2009-06-17