!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Allmänt

Området började byggas 1973 och var färdigställt för inflyttning 1974. Det finns fyra olika storlekar och hustyper inom området, varierande från 117 till 173 m².

 

 

Det finns många planteringar och rabatter vilket ger ett samlat och välkomnande intryck till våra besökare. Fågelhöjden belönades av denna anledning med utmärkelsen ”Vackraste trädgård” av Saltsjöbadens villaägareförening 1988.

 

 

Fågelhöjden är en samfällighet där vissa åligganden är gemensamma för alla boende. Samfälligheten utser årligen en styrelse vilken har till uppgift att bevaka allas intresse i gemensamma frågor, exempelvis att anlita entreprenörer eller hålla kontakt med kommunen i olika frågor. Styrelsen ombesörjer vidare utdebiteringar till alla hushåll av gemensamma kostnader och avgifter som vatten, garage-el och övriga samfällighetsavgifter. Medlemmarna i styrelsen tillsätts på 1 eller 2 år i taget på ordinarie årsstämma, se samfällighetens stadgar.