!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Asfaltering

Nu är det äntligen dags för den slutliga återställningen av asfalten efter fiberinstallationen här på Fågelhöjden!

Telenor/Copiad har tagit in den entreprenör som var här i julas och tillfälligt fyllde igen schakten, vilket känns bra så de fungerade mycket bra och var väldigt bra att ha att göra med.

Redan nu under veckan kommer man börja (förhoppningsvis redan i dag måndag). Det är väldigt svårt att säga exakt hur snabbt det kommer gå, men vi får nog räkna med 3-4 veckor.

Man planerar att köra gata för gata med trolig start på Bergandsgatan för att inte hela området ska vara påverkat samtidigt under hela tiden.

Som meddelat tidigare kommer alla gator inklusive mellangångar mot parkeringen att få ny svart asfalt.

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till Thomas Ronnhammar (Gr27, 070-6227198) som försöker hjälpa styrelsen och hålla ihop dialogen mot Telenor under arbetet.

Dokument

Brev om asfaltering 2018-05-02.pdf 2018-06-18