!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Braskaminer, eldstäder

 Braskaminer och andra eldstäder i hus på Fågelhöjden får endast användas till trivseleldning, inte till uppvärmning.

Läs gärna mer om detta ämne på Nacka kommuns hemsida:

Människors känslighet för rök och lukt varierar, men ingen ska behöva bli utsatt för det på ett sätt som innebär hälsorisker eller andra direkta olägenheter. Fråga grannarna om de blir störda av att du eldar. Kom överens om vad som är acceptabelt.

Vägledande rättsfall anger att trivseleldning två gånger i veckan, 4 timmar per gång, är rimligt.

Så eldar du rätt:

◗ Öppna spisar och braskaminer är endast lämpliga för trivseleldning, inte för att värma upp hela hus.
◗ Elda torr ved. Om veden inte är torr blir utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen stora.
◗ Elda ren ved. Sopeldning är inte tillåtet, det orsakar dålig lukt och föroreningar.
◗ Elda vid rätt väderlek. Elda inte när luften är stillastående, till exempel regniga höstdagar.
◗ Elda inte mer än du behöver.

KÄLLA: NACKA KOMMUN