!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Luftvärmepumpar

Grundregeln för fastigheter på Fågelhöjden är att inga installationer eller andra exteriöra förändringar får göras som avviker från den fastlagda färgskalan eller arkitekturen, eller på annat sätt uppfattas som förfulande eller bullerskapande för andra boende. Områdets ursprungliga karaktär skall bevaras.

Av denna anledning har föreningen gjort följande förtydligande gällande luftvärmepumpar:


Installationer av luftvärmepumpar tillåts enbart på ställen där aggregatet inte syns eller hörs från gränder, gator eller andra omgivande områden. Även andra delar av installationen såsom kablar, rör och kanaler måste installeras på ett sätt som inte stör det exteriöra intrycket. De bör alltså målas i samma färg som bakgrunden eller döljas på annat sätt. Lämpligaste platsen för utomhusdelen av luftvärmepumpen är - för föreningens vidkommande - innergården.