!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Sophämtning sker i regel på tisdagar. Entreprenören har avtalat att ta med hushållssopor i sopsäck som placerats i respektive hus sopskåp. Det som står bredvid har de ingen skyldighet att ta med. Skåpen ska vara placerade så att det är lätt för entreprenören att hämta säckarna. Skåpet har klassats för ett visst brandskydd och får inte ersättas.

 

 

Återvinningsstation Östervik

Öppettider:
Måndag–torsdag  13–19
Fredag–söndag    10–16

 

Dokument

temp_plac_sopkärl.pdf 2011-11-15
Sophantering_samfallighet.pdf 2011-11-06