!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Till varje hus hör ett garage med carport, det finns således två egna p-platser per hus.

 

Övrig parkering 

Mellan garagelängorna finns en rad med 14 korttidsplatser, 4 platser för långtidsuthyrning till boende samt 1-2 MC-platser.

 

För de 14 korttidsplatserna tillämpas följande regler:

 

  • P-skiva 6 timmar
   Gäller alla (boende såväl som besökare)
  • P-tillstånd 24 timmar
   Varje hus erhåller 4 st tillstånd per kalendermånad. För att det ska vara giltigt skall datum och klockslag då parkeringen påbörjas skrivas på tillståndet.
   Ytterligare tillstånd kan köpas från styrelsen för 40 kr/dygn. Dessa tillstånd är inte låsta till en specifik kalendermånad.
  • Tillfälliga parkeringstillstånd - Styrelsen kan dessutom - vid specifika fall - utfärda tillfälligt parkeringstillstånd för boende på upp till en månad. Exempel på sådana fall är ombyggnad, flytt eller graviditet.

Köp av p-tillstånd

Extra dygnstillstånd kan köpas från styrelsens parkeringsansvarig: Arne Bergström, Gräsandsgatan 1.

Vid upphämtande av biljetter erhålls en skriftlig faktura.

Tillstånden säljs i bunt om 5 st för 200:-

Betalning sker till bg.nr: 876-8087

Som betalningsreferens anges fakturanr + adress (Fakt 12 GR 10)

 

Övriga ytor 

 

För att framkomligheten för oss alla inte skall äventyras och för att hålla utrymningsvägar fria så är parkering endast tillåten på anvisade parkeringsplatser.

 

Extra p-platser för boende

Föreningen har fyra extra p-platser som hyrs ut till boende på långtidskontrakt. För aktuella förhyrare och kölista, klicka på "Extra p-platser" i vänstermenyn (inloggning som medlem krävs).

Föreningen anlitar Länsparkeringsbevakning AB (08-735 60 20) för kontroll av efterlevnaden av de regler som gäller.