!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ombyggnad

Fastigheten är givetvis var och ens egendom. Trots detta finns vissa förbehåll för att bevara områdets trevnad och karaktär.

Takfönster, värmepumpar, öppna spisar och braskaminer är exempel på installation som inte får göras utan tillstånd. I de allra flesta fall är också planerade ombyggnader byggnadslovspliktiga.

Finns det dessutom anledning att tro att den tänkta installationen kan komma att påverka dina grannar måste grannar informeras innan arbetet startar.

Den ursprungliga färgskalan får ej ändras. Fasader, paneler, dörrar (Lasyr Nordsjö nr 11427 brunsvart),  m.m. ska målas i de rosa, svart-bruna eller vita kulörer som ursprungligen använts.

Alla fönster skall vara spröjsade, vilket är viktigt att tänka på vid exempelvis fönsterbyte.

Tänk också på att husen ligger relativt tätt och ljud fortplantar sig genom stengrunden.