!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kabel-TV

Samfälligheten svarar för utbudet av TV-kanaler. Via Bredbandsbolaget erhåller alla boende ett basutbud. Detta basutbud debiteras samtliga fastigheter oavsett om man avser utnyttja utbudet eller ej. För att kunna ta del av detta basutbud krävs en dekoder. Denna dekoder erhålles genom Bredbandsbolaget. I samband med försäljning av fastigheten skall digitalboxen överlåtas på köparen Överlåtelsepapper erhålles av Bredbandsbolaget.

Kanalpaket utöver basutbudet kan beställas av Bredbandsbolaget och betalas då separat av fastighetsägaren själv. Detsamma gäller även bredband och telefoni.