!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gemensam miljö

Varje husägare ansvarar för underhåll av eget hus, tomt och staket.

 

För att få ett gott helhetsintryck av området har det planterats vissa träd och buskar framför husen som tuktas av entreprenör som anlitas av samfälligheten. Träd får bytas ut, men bör då ersättas med likvärdigt.

 

Husfasader, husdörrar samt staket och snickerier får ej målas om i avvikande färg som stör helhetsintrycket. Detta gäller även sopskåpen. Dessa är brandklassade och får inte utan vidare bytas ut (se sophämtning). Den rosa färgen på sopskåpen finns registrerad som ”Fågelhöjdsrosa” hos Bygg-Ole i Nacka. Den bruna lasyren finns registrerad som ”Fågelhöjdsbrun”. För den rosa färgen på husen finns ingen närmare beskrivning. Vid inköp tag med en provbit till affären så brukar de kunna blanda till rätt kulör.

 

Ska du göra en större förändring och är osäker, kontakta då styrelsen först.

 

När det gäller lekplatser och gemensamma ytor inom området svarar vi alla för skötseln. Lekplatsen vid infarten till området, samt lekplatsen vid Brunandsgatan och mitt på Gräsandsgatan sköts av alla. Har något gått sönder eller behöver bytas ut, kontakta någon i styrelsen.

 

Samfälligheten anordnar två städdagar per år, vanligen på söndagar; en gång i april och en gång i oktober med start kl. 10.00. Alla boende samlas till en gemensam städdag där alla hjälps åt. Alla de närvarande som hjälpt till samlas till korvgrillning med förfriskningar vid stora lekplatsen.