!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Elektrisk motorvärmare och kupévärmare får endast användas förutsatt att de inkopplas med timer. Till de eluttag som finns i garagen får elapparat med högst 500 W effekt tillfälligt anslutas.

 

Garagen ägs av föreningen gemensamt, alltså inte av husägaren. Därför är det ej tillåtet att bygga om ytan eller på annat sätt förändra dess ursprungliga syfte. Styrelsen koordinerar reparation av t ex garageportar.

 

 

På måndag 11/6 är tanken att köra de återstående 3 portarna och förhoppningsvis garantijobben som är kvar på 2 portar.

Veckan efter midsommar v26 sätter byggfirma igång med trasig stolpe och de trasiga takstolarna. Sen kommer de tillbaka efter sommaren och fortsätter med vidare reparationsärenden.

Dokument

Ansvarsfrågor avseende våra garage.pdf 2016-04-04